Glädje i språklärandet -seminarium 11.10.2022

Glädje i språklärandet
Hur kan språkstudier bli intressantare och attraktivare för barn och unga? Välkommen på vår trespråkiga seminariedag Glädje i språklärandet.
Tid: Tisdagen den 11 oktober kl. 10-15, frukostservering från kl. 9.30
Plats: Epicenter, Mikaelsgatan 9, Helsingfors


Evenemanget är stängt