Glädje i språklärandet -seminarium 11.10.2022

Glädje i språklärandet
Hur kan språkstudier bli intressantare och attraktivare för barn och unga? Välkommen på vår trespråkiga seminariedag Glädje i språklärandet.
Tid: Tisdagen den 11 oktober kl. 10-15, frukostservering från kl. 9.30
Plats: Epicenter, Mikaelsgatan 9, Helsingfors

Kontaktinformation:

Mia Smulter, producent, Svenska kulturfonden, mia.smulter@kulturfonden.fi


(Obligatorisk)

Ange din e-postadress. Den används för all kommunikation gällande evenemanget. Du får även en bekräftelse till denna adress då du anmält dig.

(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
Töm svaret
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)