Frans Henrikson -jubileumsseminarium 27.10.2022 kl. 18

Frans Henrikson föddes år 1870 och skulle år 2020 ha fyllt 150 år. På grund av pandemin har firandet skjutits fram med två år. Nu hyllar vi mecenaten med ett jubilumsseminarium torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 18 i Kulturhuset DUX i Kristinestad.

Kontaktinformation:

Martin Enroth, ombudsman, Österbotten, Svenska kulturfonden
martin.enroth@kulturfonden.fi, tfn 040-715 4697.


(Obligatorisk)

Ange din e-postadress. Den används för all kommunikation gällande evenemanget. Du får även en bekräftelse till denna adress då du anmält dig.

(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)