Konserten En ton för livet 18.6.2022

Välkommen på konserten En ton för livet i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors, lördagen den 18 juni 2022 kl. 19.00.

Med anledning av Sören Lillkungs 60-årsdag inbjuder kören Amigo Choral dig att njuta av toner som framförs av nästan hundra körsångare, solister, musiker, familj och vänner.

Konserten är öppen för alla.

Inga tal eller gåvor. Om du vill stödja unga lovande körledare, kan du göra en inbetalning till Lillkungska fonden inom Svenska kulturfonden. Fonden initierades då Sörens far Carey Lillkung fyllde 60 år.

Mottagare: Svenska litteratursällskapet • FI46 4055 4020 0000 20 • Meddelande: Lillkungs fond

Amigo Choral och Svenska kulturfonden


Evenemanget är stängt