Mer än en Hobby! En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland

Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 12.00-16.00 på Paasitorni i Helsingfors

Kontaktinformation:

Åsa Juslin
Ledade ombudsman (kultur)
asa.juslin@kulturfonden.fi

Ona Sandberg
Producent
ona.sandberg@kulturfonden.fi
040 536 0404


(Obligatorisk)

Ange din e-postadress. Den används för all kommunikation gällande evenemanget. Du får även en bekräftelse till denna adress då du anmält dig.