Ansökan om deltagande i fortbildningsresan till Oslo 22-24.4.2020 för personal som arbetar med elev- och studerandevård.

Fyll i ansökan tillsammans med ditt par senast den 7 februari 2020.
Vi skickar ut besked till de angivna e-postadresserna senast den 14 februari.

Vid frågor kontakta:
Katarina von Numers-Ekman
katarina.von.numers-ekman@kulturfonden.fi

Sonja Ollas-Airinen
sonja.ollas-airinen@bmr.fi


Evenemanget är stängt