Ansökan om deltagande i fortbildningsresan till Oslo 22-24.4.2020 för personal som arbetar med elev- och studerandevård.

Fyll i ansökan tillsammans med ditt par senast den 7 februari 2020.
Vi skickar ut besked till de angivna e-postadresserna senast den 14 februari.

Vid frågor kontakta:
Katarina von Numers-Ekman
katarina.von.numers-ekman@kulturfonden.fi

Sonja Ollas-Airinen
sonja.ollas-airinen@bmr.fi


(Obligatorisk)

Ange din e-postadress. Den används för all kommunikation gällande evenemanget. Du får även en bekräftelse till denna adress då du anmält dig.

(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)