De svenskspråkiga elevernas PISA-resultat 2015

Hur klarade sig de svenskspråkiga eleverna i PISA 2015? Vilka åtgärder behövs för att nå utmärkta och jämlika resultat inom den grundläggande utbildningen?


Evenemanget är stängt