Flexibilitet & kvalitet - nycklar till framgång i yrkesutbildningen

Svenska kulturfonden har beställt en lägesrapport om yrkesutbildningen på andra stadiet av Carola Bryggman, överinspektör för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket. Bryggman presenterar rapporten under seminariet och den kommenteras av bl.a. representanter för yrkesutbildningen och Utbildningsstyrelsen. Den internationella forskaren, doktor Satya Brink har bekantat sig med den svenskspråkiga yrkesutbildningen och medverkar också i programmet.
Seminariet ordnas torsdagen den 25 januari 2018 kl. 12-16 på hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors.
Du kan läsa seminariets program här.

Kontaktinformation:

Ombudsman Sonja Ollas-Airinen, sonja.ollas-airinen@kulturfonden.fi
Producent Mia Smulter, mia.smulter@kulturfonden.fi, 0400 774 500


(Obligatorisk)

Ange din e-postadress. Den används för all kommunikation gällande evenemanget. Du får även en bekräftelse till denna adress då du anmält dig.

(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)
(Obligatorisk)