Flexibilitet & kvalitet - nycklar till framgång i yrkesutbildningen

Svenska kulturfonden har beställt en lägesrapport om yrkesutbildningen på andra stadiet av Carola Bryggman, överinspektör för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket. Bryggman presenterar rapporten under seminariet och den kommenteras av bl.a. representanter för yrkesutbildningen och Utbildningsstyrelsen. Den internationella forskaren, doktor Satya Brink har bekantat sig med den svenskspråkiga yrkesutbildningen och medverkar också i programmet.
Seminariet ordnas torsdagen den 25 januari 2018 kl. 12-16 på hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors.
Du kan läsa seminariets program här.


Evenemanget är stängt